Jongeren

Het jongerenwerk begeleidt jongeren van 12 tot 27 jaar die steun nodig hebben om op te groeien tot betrokken en zelfstandige volwassenen. De jongerenwerkers begeleiden ze bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, een gezonde leefstijl en bijvoorbeeld bij het voorkomen van crimineel gedrag.

De jongerenwerkers werken samen met ouders, school, sport, culturele organisaties, jeugdhulpverlening, gemeente en politie. Ze spreken de taal van jongeren en van de buurt, motiveren, activeren, komen op voor hun belangen, voeden op, geven grenzen aan en helpen problemen oplossen.

Een eigen plek voor jongeren
• Buurthuis Bario
• Buurthuis Mandelaplein
• de Buurtkantine

Jongeren hebben hier een eigen en veilige plek. Je kan hier vrienden en andere jongeren ontmoeten. Je kan je er dingen leren en je talenten ontdekken. Je kan er ook hulp krijgen bij dingen die je lastig vindt in je dagelijkse leven. Bijvoorbeeld school, werk, familie, zorgverzekering, geldzaken of criminaliteit.

Er zijn veel activiteiten voor jongeren in de buurthuizen en de Buurtkantine. Bijvoorbeeld fitness, zaalvoetbal, inloopavonden en muziekprojecten. Je kan ook lid worden van de jongerenraad.

Meer weten over onze activiteiten voor jongeren?

Voor meer informatie over het jongerenwerk kan je bellen met Chris (06-43 06 15 94), Abdeslam (06-25 07 45 68), Volkan (06-41 00 26 75) en Karim (06-24 95 82 44). Je vindt ze vaak bij buurthuis Mandelaplein en buurthuis Bario.

Buurtpreven­tie­teams

Jongeren en volwassenen uit de buurt lopen regelmatig in buurtpreventieteams door de buurt. Als zij zien dat er problemen zijn, spreken ze mensen er op aan als dat kan. Ook laten ze de problemen weten aan de organisatie die er wat aan kan doen.
Als er evenementen in de buurt zijn, helpen de jeugdbuurtpreventieteams mee. De buurtpreventieteams krijgen begeleiding van WeZijn Transvaal en overleggen met de politie.

Er zijn 4 buurtpreventieteams:

  • Buurtpreventieteam Transvaal-Noord: Hassan (bellen op 06-24 13 52 56)
  • Buurtpreventieteam Groothandelsmarkt: Faisal (mailen op Bptghm@gmail.com)
  • Jeugdbuurtpreventieteam Spico: Karim (bellen op 06-24 95 82 44)
  • Jeugdbuurtpreventieteam Mandelaplein: Abdeslam Haryouli (bellen op 06-25 07 45 68)

Wil je meedoen?
Je krijgt goede ervaringen, contacten en trainingen. Meld je aan bij de contactpersoon van het buurtpreventieteam.