Peuters

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen op verschillende plekken in de buurt spelen bij Samenspel of de Peuteropvang van Spelend-R-Wijs. Het zijn veilige, leuke en leerzame speelplekken waar peuters goed worden voorbereid op de basisschool.

Ons aanbod

Samenspel

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen met hun vader of moeder meedoen aan Samenspel. Je komt dan 1 keer in de week samen met je peuter spelen. Er is ook begeleiding van een medewerker die veel weet van opvoeding. Je ziet hoe je je kind kan helpen ontwikkelen door te spelen. Het is gezellig en je leert andere ouders kennen. Je peuter speelt en leert tegelijk. Ook went je peuter hier aan de Peuteropvang.

Peuteropvang

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen naar de Peuteropvang. De Peuteropvang bereidt kinderen voor op de basisschool. Je kind kan elke week 2 tot 5 vaste ochtenden of middagen meedoen met het programma. De ochtenden en middagen hebben een vaste indeling. Dit geeft de kinderen rust, ritme, veiligheid en het vertrouwen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De kinderen leren bijvoorbeeld de Nederlandse taal, omgaan met materialen, samen zingen, luisteren, op je beurt wachten, speelgoed delen, samen opruimen en nog veel meer.

Praktische informatie

Wat kost het?

Kinderen uit Den Haag met een doelgroep indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen gratis gebruik maken van de Peuteropvang. Dit geldt voor maximaal 16 uur in de week. Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool bieden wij dit aan in 5 dagdelen per week.

Mocht uw kind nog geen indicatie hebben, bijvoorbeeld omdat uw kind nog niet bekend is bij het CJG, dan kunnen we u helpen om in contact te komen met het CJG om na te gaan of dat alsnog mogelijk is. Neem vooral contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Als uw kind geen doelgroep indicatie heeft, betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Peuteropvang.

De bedragen vind u terug in het overzicht eigen bijdrage. Als uw kind een ooievaarspas heeft, wordt de Peuteropvang volledig vergoed door de gemeente. Hier kunt u de ooievaarspas voor uw kind aanvragen.

Als uw kind geen doelgroep indicatie heeft, kan uw kind 2 of 3 dagdelen per week komen. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt uw kind aanmelden vanaf 1 jaar (zie hier voor de bedragen). Als uw kind ook een ooievaarspas heeft, wordt de Peuteropvang volledig vergoed door de gemeente. Hier kunt u de ooievaarspas voor uw kind aanvragen.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Inschrijven voor Samenspel en de Peuteropvang kan door het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u ophalen en inleveren aan de balie van Buurthuis Mandelaplein of hieronder downloaden en e-mailen naar peuteropvang@wezijntransvaal.nl

Kwaliteit

GGD bewaakt samen met de gemeenten de kwaliteit van de Peuteropvang. Zij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (WKO). Op basis van deze inspecties stelt de GGD een inspectierapport op. Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Spelend-R-Wijs hanteert de algemene voorwaarden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang www.maatschappelijkekinderopvang.nl. Bekijk hier deze algemene voorwaarden in pdf.

Erkende leerprogramma’s

Om uw kind de best mogelijke start te geven in het basisonderwijs, werkt onze Peuteropvang met twee erkende programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vaste leidsters ondersteunen de kinderen zowel individueel als in groepsverband bij het spelen. Zij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van onder andere taal, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een stimulerende omgeving

De lokalen zijn zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief geoefend kunnen worden. In verschillende hoeken kan ieder kind aan zijn ontwikkeling werken. Er kan onder andere gespeeld worden in een huishoek, bouwhoek, themahoek en rekenhoek. Ook kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen.

Doorgaande leerlijn

We werken samen met IBS Yunus Emre en OBS De Springbok. We hebben een sterke doorgaande lijn, doordat wij met dezelfde methodes werken als onze samenwerkingspartners en eenzelfde werkwijze hanteren. Hierdoor ontstaat er continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en hebben zij een betere startpositie in het basisonderwijs.

We werken samen in een doorgaande lijn met de volgende basisscholen.

BS Yunus Emre – Mandelaplein
Islamitische basisschool
yunusemremandelaplein.nl

Springbok International Wolmaranstraat
springbokinternational.nl

BS Yunus Emre – Schalk Burgerstraat
Islamitische basisschool yunusemreschalkburgerstraat.nl

Wilt u meer informatie?

Wil je meer weten over de Peuteropvang, aanmelding of doelgroep indicatie? Bel of Whatsapp Judith op 06-43 63 69 68 of Soraya op 06-10 56 27 06 of kom langs bij buurthuis Mandelaplein.