Locaties

WeZijn Transvaal zorgt voor het welzijnswerk in Transvaal Noord, Transvaal Midden, Transvaal Zuid en Groente- en Fruitmarkt. We doen dit samen met de bewoners en buurtgroepen. Met z’n allen zorgen we in heel Transvaal voor activiteiten voor de bewoners en voor een fijne buurt. Er zijn 4 locaties van WeZijn Transvaal.

Buurthuis Mandelaplein en Buurthuis Bario zijn 7 dagen per week open. Het zijn veilige en warme plekken, door de buurt voor de buurt. Iedereen is er welkom en iedereen voelt zich er welkom en thuis. Je kan er zelf activiteiten opzetten, je kan meedoen aan activiteiten je kan er je talenten ontwikkelen en mensen ontmoeten. In allebei de buurthuizen zijn buurthuismedewerkers. Zij ondersteunen de activiteiten en bewoners.

In de Buurtkantine, de kantine van Sporthal Transvaal, zijn allerlei activiteiten door en voor de buurtbewoners. Je kan er wat drinken en eten bij het Proeflokaal, er is een aantal avonden jongerenwerk en het kantoor van de bewonersorganisatie zit hier.

Activiteiten
Buurthuis Mandelaplein

Activiteiten
Buurthuis Bario

Activiteiten
Buurthuis Buurtkantine

Contactgegevens Mandelaplein, Bario en Buurtkantine

Buurthuis Mandelaplein
Mandelaplein1
070 - 380 5474
info@wezijntransvaal.nl

Buurthuis Bario
Kockstraat 175
070 – 394 02 79
info@wezijntransvaal.nl

Buurtkantine
Colensostraat 2
070 - 380 5474
info@wezijntransvaal.nl

Voorscholen

Samen met enkele basisscholen uit de buurt organiseren we voorscholen die peuters optimaal voorbereiden op de basisschool. Het verschil met een reguliere peuterspeelzaal is dat er met het erkende Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma ‘Piramide’ gewerkt wordt. Het programma sluit daardoor naadloos aan op groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, wat de overstap makkelijker maakt en het leerproces bevordert. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs of neem telefonisch contact op met de coördinator van de Voorscholen, Judith Vincent, via 070 380 5474 of 06-43636968. Telefonisch spreekuur op maandag van 9.00 uur – 10.00 uur en vrijdag van 10.00 uur – 11.00 uur. 

Let op: er is een wachtlijst voor de voorscholen, dus schrijf uw kind tijdig in!

Voorschool Thusanong
Mandelaplein 1

Voorschool
Sim Sim
Mandelaplein 2

Voorschool
Kleine Schalk
Schalkburgerstr. 383

Voorschool
Madiba
Mandelaplein 1