Wat we doen

 

WeZijn Transvaal zorgt voor het welzijnswerk in Transvaal en de Groente- en Fruitmarkt. We doen dit samen met bewoners en buurtgroepen. Met z’n allen zorgen we voor activiteiten voor en door de bewoners en voor een fijne buurt. We werken vanuit de buurthuizen Mandelaplein en Bario, de Buurtkantine en de Buurtkamer.

We richten ons op vier belangrijke thema’s:

  • Bewoners hebben invloed in Transvaal. Bewoners en bewonersgroepen hebben de ruimte om het leven te verbeteren. Zij gebruiken hiervoor alle talenten, activiteiten, plekken en hulpmiddelen die er in Transvaal zijn.
  • Een veilig en vredig Transvaal. Mensen uit verschillende culturen voelen zich thuis in Transvaal en leven prettig samen. Iedereen helpt elkaar om van Transvaal een veilige en vredige wijk te maken.
  • Een schoon en groen Transvaal. Een schoon en aantrekkelijk Transvaal, waar je fijn kan wonen en leven. Met veel plekken waar jong en oud plezier kan maken, waar je kan bewegen en waar je mensen uit de buurt kan ontmoeten.
  • Een gezond Transvaal. Iedereen kan informatie en hulp krijgen om fit te worden en fit te blijven. Bewoners en organisaties werken hierin samen.

Verbinding

Met activiteiten brengen we de buurtbewoners van de wijk Transvaal samen. Zo verbinden we de buurtbewoners en hun ideeën.

Educatie

Voor alle leeftijden bieden we activiteiten aan op het gebied van taal, sport & gezondheid. Vaak in groepsverband, soms individueel.

Sociaal

Samen sporten, eten, een taal leren of leren fietsen. De wensen en ideeën van de buurtbewoners zijn ons uitgangspunt.

Veiligheid

Samen zorgen we voor een veilige en prettig leefbare buurt. En helpen elkaar het beste uit onszelf naar voren te halen.