Kinderen

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen bij WeZijn Transvaal spelen, plezier maken, ontspannen, ontdekken waar ze goed in zijn en dingen leren. De kinderwerkers organiseren veel activiteiten. Ze helpen kinderen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ze hebben aandacht voor gezond leven, respect voor elkaar en meedoen in de samenleving. Ook helpen ze ouders bij vragen over de opvoeding.

Kinderen kunnen op 3 plekken terecht bij WeZijn Transvaal:

  • buurthuis Bario
  • buurthuis Mandelaplein
  • de Buurtkantine

Er zijn veel activiteiten voor kinderen in de buurthuizen en de Buurtkantine. Bijvoorbeeld voorleesochtenden, sportlessen, huiswerkbegeleiding, gitaarles en kookles. Je kan ook lid worden van de Wijktijgers.

Vakantie­activiteiten en kampen

Elke vakantie zijn er veel leuke activiteiten en uitjes voor kinderen en jongeren. Je kan bijvoorbeeld voor een klein bedrag meedoen aan sporten, creatieve en culturele activiteiten, nieuwe dingen leren, spelletjes doen. Er is veel te beleven voor alle kinderen en jongeren: binnen en buiten, groot en klein. Je kan ook mee op kamp.
Volg onze social media (@wezijntransvaal) voor het vakantieprogramma en meld je aan bij buurthuis Mandelaplein of buurthuis Bario.

Zomerschool

Bij de zomerschool kunnen basisschoolkinderen (4 tot 12 jaar) in de zomervakantie extra les en hulp krijgen. Bijvoorbeeld taal en rekenen. Er zijn ook activiteiten om je talenten te ontwikkelen, en je leert er goed met anderen omgaan. Je kan je aanmelden bij Nina (bellen op 06-41 68 97 74 of mailen op n.tromp@wezijntransvaal.nl).

BSO

Spelend-R-Wijs biedt buitenschoolse opvang in samenwerking met OBS Het Galjoen. Deze is voor de kinderen van Het Galjoen en vindt plaats op maandag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. Tijdens de BSO worden er verschillende educatieve, creatieve en sportieve activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen gezond eten, daarom zorgt de BSO elke keer voor groente en fruit.

Hoe kunt u zich inschrijven?
Inschrijven voor de BSO kan door het inschrijfformulier in te vullen. U kunt het inschrijfformulier afhalen en inleveren bij de balie van Buurthuis Mandelaplein of hieronder downloaden en mailen naar peuteropvang@wezijntransvaal.nl.

Wat kost het?
De BSO is volledig gratis voor kinderen waarvan één ouder werkt. Voor kinderen waarvan beide ouders werken kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Deze ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De bedragen vindt u in het overzicht eigen bijdrage.

Kwaliteit
GGD bewaakt samen met de gemeenten de kwaliteit van de BSO. Zij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang (WKO). Op basis van deze inspecties stelt de GGD een inspectierapport op. Inspectierapporten zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Spelend-R-Wijs hanteert de algemene voorwaarden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang www.maatschappelijkekinderopvang.nl. Bekijk hier deze algemene voorwaarden in pdf.

Meer weten over onze activiteiten voor kinderen?

Kom langs bij onze buurthuizen, mail of bel ons op 070 380 54 74