Peuteropvang

Op twee locaties biedt Buurthuis Mandelaplein Peuteropvang met voorschoolse educatie aan voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Veilige, sfeervolle en stimulerende speel- en leerplekken die peuters optimaal voorbereiden op het basisonderwijs.

Erkend leerprogramma’s

Om uw kind de best mogelijke start te geven in het basisonderwijs, werkt onze Peuteropvang met twee erkende programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vaste leidsters ondersteunen de kinderen zowel individueel als in groepsverband bij het spelen. Zij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van onder andere taal, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een stimulerende omgeving

De lokalen zijn zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief geoefend kunnen worden. In verschillende hoeken kan ieder kind aan zijn ontwikkeling werken. Er kan onder andere gespeeld worden in een huishoek, bouwhoek, themahoek en rekenhoek. Ook kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen.

Doorgaande leerlijn

We werken samen met IBS Yunus Emre en OBS De Springbok. We hebben een sterke doorgaande lijn, doordat wij met dezelfde methodes werken als onze samenwerkingspartners en eenzelfde werkwijze hanteren. Hierdoor ontstaat er continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en hebben zij een betere startpositie in het basisonderwijs.

Samenspel

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen met een van hun ouders deelnemen aan Samenspel. Eens in de week komt u samen spelen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Het is gezellig en leerzaam. Peuters raken gewend aan de Peuteropvang. Ouders leren elkaar kennen en krijgen inzicht in het spelend stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.

Peuteropvang

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar kunnen naar de Peuteropvang. Uw kind kan twee of vijf vaste dagdelen per week meedoen met het voorschoolse programma. De ochtenden en middagen hebben een vaste dagindeling. Dit biedt de kinderen rust, structuur, veiligheid en het vertrouwen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onderdelen die aan bod komen zijn: de Nederlandse taal, het leren omgaan met materialen, samen zingen, luisteren, op je beurt wachten, speelgoed delen, samen opruimen… en nog veel meer!

Wat kost het?

Doelgroep

Kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder VVE een taal of ontwikkelingsachterstand ontstaat, krijgen een doelgroep indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG).

Als uw kind een doelgroep indicatie heeft, kan uw kind 5 dagdelen per week gebruik maken van de Peuteropvang. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage over 8 uur. Als uw kind ook een ooievaarspas heeft, wordt de Peuteropvang volledig vergoed door de gemeente.

Alle werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de belastingdienst. Voor niet-werkende ouders vergoed de gemeente een deel van de kosten voor Peuteropvang.

Geen doelgroep

Als uw kind geen doelgroep indicatie heeft, kan uw kind 2 of 3 dagdelen per week komen. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt uw kind aanmelden vanaf 1 jaar.(zie hier voor de bedragen). Als uw kind ook een ooievaarspas heeft, wordt de Peuteropvang volledig vergoed door de gemeente. Hier kunt u de ooievaarspas voor uw kind aanvragen.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Inschrijven voor Samenspel en de Peuteropvang kan door het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u ophalen en inleveren aan de balie van Buurthuis Mandelaplein of downloaden en e-mailen naar peuteropvang@mandelaplein.nl

 

Wilt u meer informatie?

U bent van harte welkom bij de balie van Buurthuis Mandelaplein. Daarnaast kunt u bellen 070-3805474 of mailen j.vincent@mandelaplein.nl met de coördinator van de Peuteropvang Judith Vincent.

Kwaliteit

GGD bewaakt samen met de gemeenten de kwaliteit van de Peuteropvang. Zij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (WKO). Op basis van deze inspecties stelt de GGD een inspectierapport op. Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) :

 

Thusanong https://data/sites/web/wezijntransvaalnl/www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inspectierapport/a7794cc1-fac0-4dc6-a93c-70869b7054ec/34b22598-b225-4e65-b1a2-aad5353ee1a9

Sim Sim https://data/sites/web/wezijntransvaalnl/www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inspectierapport/9f6edff1-0689-4bd0-939f-36bbdf155dbb/43b8d1e6-090f-44c5-930c-ed20963103fe

Kleine Schalk https://data/sites/web/wezijntransvaalnl/www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inspectierapport/459fb99f-6cfa-4536-b01c-28ec1a6aef22/98fbb137-9055-4b0d-9024-8fb8d4371096