Onze nissie

Ons streven is het versterken van de zelfredzaameid en de ontwikkeling van de wijkbewoners evenals het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in de wijk Transvaal. Als organisatie binnen de wijk faciliteren en stimuleren wij activiteiten die door en met de bewoners worden uitgevoerd. Dit doen wij in samenwerking met de wijkpartners. Deze samenwerking geven wij vorm door actief te bouwen aan nieuwe en bestaande netwerken. Op basis van de vraag van de wijkbewoners en partners, zetten wij projecten op en voeren deze uit. Professioneel handelen en de eigen kracht van de bewoners is daarbij ons uitgangspunt.