Over de wijk

Transvaal

Transvaal ligt ten zuidwesten van het centrum van Den Haag en werd gebouwd tussen 1900 en 1935. Vanaf de jaren 90 van de 20ste eeuw zijn veel slechte panden in de wijk tegen de vlakte gegaan om vervolgens plaats te maken voor nieuwbouw. Hierdoor is de wijk, een voormalige volksbuurt, sterk van karakter veranderd. Van een volksbuurt veranderde Transvaal in een multiculturele wijk. Zo is 90% van de bewoners van allochtone afkomst; vooral Turks, Marokkaans en Hindoestaans. Verder is Transvaal één van de dichtstbevolkte wijken van Den Haag, waar vooral de laatste jaren een toename te zien is van bewoners uit Midden- en Oost-Europa.

Door de inzet van welzijnsorganisaties en samenwerking met de Gemeente Den Haag is er een toenemende sociale cohesie en participatie in de wijk. Door steeds meer de verbinding te maken tussen de verschillende bewonersgroepen, jongeren te stimuleren tot ontwikkeling en de bewustwording van hun eigen verantwoordelijkheid te laten groeien, ziet men positieve krachten in de wijk ontstaan. Dankzij ondersteuning doen bewoners steeds meer mee.