Voor kinderen

Activiteiten

Hieronder vallen de creatieve activiteiten, kookactiviteiten en sport- en spelactiviteiten voor de jeugd tussen de 4 en 25 jaar. Naast de reguliere activiteiten bieden we ook speciale programma’s:

Vakantie-activiteiten voor de jeugd

 Tijdens de vakanties organiseren we verschillende activiteiten voor de jeugd op het gebied van sport, cultuur en recreatie. We organiseren workshops binnenshuis, maar gaan er ook op uit: museum, attractiepark of naar het bos. Houdt onze site in de gaten voor het actueel programma. 

 

Voorscholen

Samen met enkele basisscholen uit de buurt organiseren we voorscholen die peuters optimaal voorbereiden op de basisschool. Het verschil met een reguliere peuterspeelzaal is dat er met het erkende Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma ‘Piramide’ gewerkt wordt. Het programma sluit daardoor naadloos aan op groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, wat de overstap makkelijker maakt en het leerproces bevordert. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs of neem telefonisch contact op met de coördinator van de Voorscholen, Judith Vincent, via 070 380 5474. Telefonisch spreekuur op maandag van 9.00 uur – 10.00 uur en vrijdag van 10.00 uur – 11.00 uur. 

 Let op: er is een wachtlijst voor de voorscholen, dus schrijf uw kind tijdig in!

Leerkansprofiel & verlengde schooldag

Deze activiteiten vinden plaats in het buurthuis of op de betrokken school en worden begeleid door vakkrachten. Zij worden, indien nodig, ondersteund door de Sociaal Cultureel Werkers van Buurthuis Mandelaplein. Het doel hiervan is de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

Transvaal Universiteit

Transvaal Universiteit is er voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar uit de wijk Transvaal in Den Haag die leergierig zijn en behoefte hebben aan meer uitdaging. Elke zaterdag biedt Transvaal Universiteit deze kinderen de mogelijkheid om zich buiten school te ontwikkelen. Tijdens de lessen maken ze kennis met vakgebieden en beroepen die van huis uit of in het reguliere onderwijs niet altijd toegankelijk zijn. lees hier meer over de Transvaal Universiteit

Wil je meer weten over deze activiteiten?