Hoe het begon

Ons verhaal

Ons buurthuis bestaat al meer dan 45 jaar. Daarin hebben we veel gedaan met en voor de wijk Transvaal in Den Haag. Buurthuis Mandelaplein werd opgericht onder de naam ‘Buurthuis Boerenplein’ in 1973. Het begon allemaal in een leegstaand kantoorpand aan het voormalige Boerenplein. Daar werden steeds meer activiteiten georganiseerd door de wijkbewoners. Na een paar jaar stond ons buurthuis goed bekend en ontvingen we financiële steun van de gemeente. De basis was gelegd!

In de jaren daarna zette het buurthuis zich op allerlei manieren in om de wijk te verbeteren. Niet alleen door verschillende activiteiten te organiseren; ook door het ‘Comité Transvaal Krotvrij’ mede op te richten in 1975 en nauw samen te werken met andere buurthuizen en bewonersinitiatieven. Het comité zette zich in voor het vergroten van de leefbaarheid van de wijk Transvaal en het zette het op de kaart als stadsvernieuwingsgebied.

De grote verhuizing

 

Het oude kantoor waar het allemaal begon werd gesloopt in 1980. Reden om te verhuizen! Na een jaar was het nieuwe pand klaar. Het ontwerp van Hans van den Broek werd ruim opgezet met twee verdiepingen en verschillende ruimtes, zoals een vergaderzaal, een ontmoetingsruimte en een sportzaal. Een kunstwerk van Koos Flinterman werd toegevoegd aan de buitenkant van het gebouw.

Een nieuwe naam

Tijdens de bouw van de wijk Transvaal bestond er in Nederland veel sympathie voor de strijd van de Boeren in Zuid-Afrika. De straatnamen in de wijk verwijzen daarom naar de Tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika, evenals de naam van de wijk zelf. Transvaal is namelijk de volkse naam voor de Zuid-Afrikaansche Republiek, die bestond van 1852 tot 1902.

Op november 1987 krijgt het Boerenplein een nieuwe naam: Mandelaplein. Dit is een protest tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. En een eerbetoon aan Nelson Mandela: de grote leider van het verzet tegen deze vorm van racisme. Het buurthuis houdt nog lange tijd de oorspronkelijke naam (Buurthuis Boerenplein) – tót 40 jaar later. In 2017 wordt ook de naam van het buurthuis omgedoopt naar Buurthuis Mandelaplein.

De nieuwe naam sluit aan bij de nieuwe naam van het plein, maar het verhaal van icoon Nelson Mandela past ook bij uitstek bij de filosofie van het buurthuis, als verbinder van mensen en culturen.